Var förbi och fotograferade artisten och musikproducenten David Jassy i hans musikstudio. Det var inte många år sedan som David kom tillbaka till Sverige. Inte långt efter att han släppt låten 'Superstar' i dåvarande gruppen Navigators så hände det som inte fick hända. Bråk uppstod i Los Angeles där David arbetade för tillfället. Allt slutade med att den andre personen dog och David blev dömd till att spendera resten av sitt liv i ett av USA's värsta fängelser. San Quentin State Prison.


11 år senare blir David benådad. Benådningen var ett resultat tack vare hans arbete i fängelset, framförallt arbetet kring Davids musikprogram vars mål var att få bort intagna från kriminalitet och kriminell livsstil.