Mikael Cross dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Jag bryr mig om din personliga integritet. För att jag ska kunna erbjuda mina produkter och tjänster behöver jag behandla era personuppgifter. Jag värnar om din integritet och samlar därför inte in fler uppgifter än vad som behövs. Jag lämnar/säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur jag samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att beställa eller använda mina produkter eller tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår användning av dina personuppgifter. Du godkänner även att jag använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder mina tjänster och produkter. Har du frågor som rör vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta mig på mikael@mikaelcross.se

Insamling och användning av data

Information som du ger till mig

Du kan direkt eller indirekt ge mig information om dig själv och eller ditt företag på ett antal olika sätt, om du kontaktar mig på min hemsida eller beställer mina produkter och tjänster, per e-post, brev eller telefon, när du interagerar på våra sociala medier eller anmäler dig till våra nyhetsbrev.

Denna information kan vara

Person och kontaktinformation - Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.

Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information jag samlar in om dig

När du kommer i kontakt med mig kan jag samla in information om.

- Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.

Information om produkter/tjänster. – Detaljer kring de produkter och tjänster du har köpt.
Finansiell information – kreditvärdighet.
Historisk information – Tidigare köp, betalnings och kredithistorik.

Information om hur du interagerar med Mikael Cross – Hur du använder mina produkter och tjänster, orderbekräftelse när vi kontaktar dig.

Geografisk information – Din geografiska placering.

Information som du ger mig, finansiell och historisk information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med mig, eller för andra syften. Det kan vara för att jag skall kunna förbättra vår information till er men även mina produkter och tjänster.

Vad gör jag med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra mina produkter och tjänster till mina kunder.

När du beställer produkter, tjänster och tecknar avtal med mig

Företagsuppgifter – Företag/organisation, Organisationsnummer, Adressuppgifter (leverans och faktura), Faktureringsinformation.

Kontaktuppgifter – Namn, E-post, Telefonnummer.
Tjänste och produktinformation – Tjänsteinformation, Produktinformation.
Rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

När du kontaktar mig via Webbformulär
Kontaktuppgifter – Namn, E-post, Telefonnummer
Företagsuppgifter – Företag/organisation
Ärendeinformation – Meddelande
Rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

När du kontaktar mig via e-post eller telefon
Kontaktuppgifter – Namn, e-post, telefonnummer.
Företagsuppgifter – Företag/organisation
Ärendeinformation – Meddelande
Rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

När du får information eller erbjudanden från mig via nyhetsbrev
Kontaktuppgifter – Namn, e-post, branschtillhörighet.
Rättslig grund. Berättigat intresse och samtycke.

När du är identifierbar på bilder och film som jag publicerar
Foto/video – Fotografier, Mingelbilder, Videofilmer
Rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller berättigat intresse eller samtycke.

När du deltar i mina kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning
Kontaktuppgifter – Namn, e-post
Företagsuppgifter – Företag/organisation
Ärendeinformation – Svar och omdömen, svar på frågor i löptext
Rättslig grund. Berättigat intresse och samtycke.

Jag kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.
Jag kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra mina åtaganden gentemot dig.

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att jag ska kunna erbjuda mina tjänster delar jag dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för mig. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för min räkning och enligt mina instruktioner. Jag har personuppgiftsbiträden som hjälper mig med:

Transporter - Logistikföretag och speditörer.

Betallösningar – Kortinlösande företag, banker och andra betaltjänsteleverantörer.

Marknadsföring – Print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer.

It-tjänster – Företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av mina it- lösningar.

Statliga myndigheter – Polisen, skatteverket eller andra myndigheter. Om jag är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Hur länge sparar jag dina uppgifter

Jag sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra mina kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

DINA RÄTTIGHETER
Du kan begära en kopia av den information jag har om dig.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för mig, som hindrar mig från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings och skattelagstiftning, bank och penningtvättslagstiftning.

Ändring av dataskyddspolicyn

Jag kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy och kommer i de fall det sker meddela ändringen på www.mikaelcross.se

Kontakta mig

Om du har frågor angående dataskyddspolicyn så kontakta mig på mikael@mikaelcross.se

Personuppgiftsansvarig är Mikael Cross I Merix Media AB, Box 2337, 103 18 Stockholm.